Holmium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Holmium

Holmium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ho, ngièn-chṳ́ su-muk he 67.