Pha̍k-kîm

Chhiùng Wikipedia lòi
Pha̍k-kîm,  78Pt
ngoi-kôn
silvery white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Pha̍k-kîm, Pt
Yîn-ngî platinum
ngoi-hìn silvery white
Pha̍k-kîm chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Pd

Pt

Ds
iridiumPha̍k-kîmkîm
ngièn-chṳ́ sì-sú 78
ngièn-chṳ́-liòng (±) 195.084(9)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 10 chhu̍k, d-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d9 6s1
per shell 2, 8, 18, 32, 17, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 2041.4 K ​(1768.3 °C, ​3214.9 °F)
pui-tiám 4098 K ​(3825 °C, ​6917 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 21.45 g·cm−3
19.77 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 22.17 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 510 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 25.86 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 2330 (2550) 2815 3143 3556 4094
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(a mildly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.28
Thien-lì-nèn 1st: 870 kJ·mol−1
2nd: 1791 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 139 pm
Khiung-ka pan-kang 136±5 pm
Van der Waals pan-kang 175 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Pha̍k-kîm
Sâng-suk thin rod 2800 m·s−1 (at r.t.)
Ngie̍t-phàng-chong 8.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 71.6 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 105 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic
Tensile strength 125–240 MPa
Young's modulus 168 GPa
Shear modulus 61 GPa
Bulk modulus 230 GPa
Poisson ratio 0.38
Mohs hardness 3.5
Vickers hardness 400–550 MPa
Brinell hardness 300–500 MPa
CAS Registry Number 7440-06-4
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Antonio de Ulloa (1735)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Pha̍k-kîm ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
190Pt 0.014% 6.5×1011 y α 3.252 186Os
192Pt 0.782% >4.7×1016 y (α) 2.4181 188Os
193Pt syn 50 y ε 193Ir
194Pt 32.967% (α) 1.5045 190Os
195Pt 33.832% (α) 1.1581 191Os
196Pt 25.242% (α) 0.7942 192Os
198Pt 7.163% >3.2×1014 y (α) 0.0870 194Os
(ββ) 1.0472 198Hg
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Pha̍k-kîm (白金) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pt, ngièn-chṳ́ su-muk he 78.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]