Dysprosium

Chhiùng Wikipedia lòi
Dysprosium,  66Dy
ngoi-kôn
silvery white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Dysprosium, Dy
ngoi-hìn silvery white
Dysprosium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Dy

Cf
terbiumDysprosiumholmium
ngièn-chṳ́ sì-sú 66
ngièn-chṳ́-liòng (±) 162.500(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   lanthanum-hi
Chhu̍k, fûn-khî n/a, f-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f10 6s2
per shell 2, 8, 18, 28, 8, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1680 K ​(1407 °C, ​2565 °F)
pui-tiám 2840 K ​(2562 °C, ​4653 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 8.540 g·cm−3
8.37 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 11.06 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 280 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 27.7 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1378 1523 (1704) (1954) (2304) (2831)
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 4, 3, 2, 1 ​(a weakly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.22
Thien-lì-nèn 1st: 573.0 kJ·mol−1
2nd: 1130 kJ·mol−1
3rd: 2200 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 178 pm
Khiung-ka pan-kang 192±7 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Dysprosium
Sâng-suk thin rod 2710 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong α, poly: 9.9 µm·m−1·K−1 (r.t.)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 10.7 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t α, poly: 926 nΩ·m (r.t.)
Chhṳ̀-sin paramagnetic at 300 K
Young's modulus α form: 61.4 GPa
Shear modulus α form: 24.7 GPa
Bulk modulus α form: 40.5 GPa
Poisson ratio α form: 0.247
Vickers hardness 410–550 MPa
Brinell hardness 500–1050 MPa
CAS Registry Number 7429-91-6
Le̍k-sú
Fat-hien Lecoq de Boisbaudran (1886)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Dysprosium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
154Dy syn 3.0×106 y α 2.947 150Gd
156Dy 0.06% >1×1018 y (α) 1.7579 152Gd
(β+β+) 2.0108 156Gd
158Dy 0.10% (α) 0.8748 154Gd
+β+) 0.2833 158Gd
160Dy 2.34% (α) 0.4387 156Gd
161Dy 18.91% (α) 0.3443 157Gd
162Dy 25.51% (α) 0.0847 158Gd
163Dy 24.90% (SF) <79.055
164Dy 28.18% (SF) <79.499
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Dysprosium (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Dy, ngièn-chṳ́ su-muk he 66.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]