Fuk

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Fuk,  9F
ngoi-kôn
gas: very pale yellow
liquid: bright yellow
solid: alpha is opaque, beta is transparent
Small sample of pale yellow liquid fluorine condensed in liquid nitrogen
Liquid fluorine at cryogenic temperatures
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Fuk, F
Yîn-ngî fluorine
thùng-su-thí alpha, beta
ngoi-hìn gas: very pale yellow
liquid: bright yellow
solid: alpha is opaque, beta is transparent
Fuk chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


F

Cl
YôngFukNái
ngièn-chṳ́ sì-sú 9
ngièn-chṳ́-liòng (±) 18.998403163(6)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 17 chhu̍k, p-block
chû-khì period 2
thien-chṳ́ phài-lie̍t [He] 2s2 2p5[2]
per shell 2, 7
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 53.48 K ​(−219.67 °C, ​−363.41 °F)[3]
pui-tiám 85.03 K ​(−188.11 °C, ​−306.60 °F)[3]
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.696 g·L−1[4]
1.505 g·cm−3[5]
Sâm-siong-tiám 53.48 K, ​90 kPa[3]
lìm-kie-tiám 144.41 K, 5.1724 MPa[3]
Chîn-fat-ngie̍t 6.51 kJ·mol−1[4]
Ngie̍t-yùng-liong Cp: 31 J·mol−1·K−1[5] (at 21.1 °C)
Cv: 23 J·mol−1·K−1[5] (at 21.1 °C)
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 38 44 50 58 69 85
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su −1 ​(oxidizes oxygen)
Thien-fu-sin Pauling scale: 3.98[2]
Thien-lì-nèn 1st: 1681 kJ·mol−1
2nd: 3374 kJ·mol−1
3rd: 6147 kJ·mol−1
(more)[6]
Khiung-ka pan-kang 64 pm[7]
Van der Waals pan-kang 135 pm[8]
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhocubic
Cubic crystal structure for Fuk
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 0.02591 W·m−1·K−1[9]
Chhṳ̀-sin diamagnetic (−1.2×10−4)[10][11]
CAS Registry Number 7782-41-4[2]
Le̍k-sú
Hí-miàng after the mineral fluorite, itself named after Latin fluo (to flow, in smelting)
Fat-hien André-Marie Ampère (1810)
First isolation Henri Moissan[2] (June 26, 1886)
Named by Humphry Davy
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Fuk ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP

模板:Infobox element/isotopes decay2

19F 100% 19F is stable with 10 neutrons

Fuk (氟) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì F, ngièn-tsṳ́ su-muk he 9, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-kiú vi.

 1. 2013 Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Jaccaud et al. 2000, p. 381.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Haynes 2011, p. 4.121.
 4. 4.0 4.1 Jaccaud et al. 2000, p. 382.
 5. 5.0 5.1 5.2 Compressed Gas Association 1999, p. 365.
 6. Dean 1999, p. 4.6.
 7. Dean 1999, p. 4.35.
 8. Matsui 2006, p. 257.
 9. Yaws & Braker 2001, p. 385.
 10. Mackay, Mackay & Henderson 2002, p. 72.
 11. Cheng et al. 1999.