Fuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fuk

Fuk (氟) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì F, ngièn-tsṳ́ su-muk he 9, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-kiú vi.