Californium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Californium.
Californium.

Californium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cf, ngièn-chṳ́ su-muk he 98.