Promethium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Promethium

Promethium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Pm, ngièn-chṳ́ su-muk he 61.