Thùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thùng

Thùng he fùng-thùng kâ-ngi̍p siak fe̍t-tsá yèn ke ha̍p-kîm. Yîn-vi péu-mien tshiâng-fôi, pûn-ngìn tshṳ̂n-tso tshiâng-thùng. Thùng khiòng-thu kô-kip, yùng-tiám lài-lài, yì-yèn Fa-ho̍k sin-tsṳt vún-thin.