Lanthanum-hi

Chhiùng Wikipedia lòi

Lanthanum-hi he tui ngièn-su chû-khì-péu lî-tú 57 ho (Lanthanum) chṳ 71 ho (Lutetium) fa-ho̍k ngièn-su ke thúng-chhṳ̂n.