Lìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lìn
Lìn
Lìn
Lìn

Lìn (燐, 磷) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì P, ngièn-tsṳ́ su-muk he 15, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-sṳ̍p-ńg vi.