Cobalt

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cobalt

Cobalt, Hon-ngî ham-cho (鈷), he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Co, ngièn-tsṳ́ su-muk he 27, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-chhit vi.