Fa-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Fa-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"化學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Sciences exactes.svg
Fa-ho̍k

Fa-ho̍k he yit-mùn ngiên-kiu vu̍t-chṳt ke sin-chṳt、chû-sṳ̀n lâu pien-fa ke Khô-ho̍k. Fa-ho̍k ke chó-khì Li̍t-sṳ́ chú-yeu he lâu Kîm-su̍k ke chhái-chhí lâu chhú-lî yû-kôan. Lióng-chhiên ngièn chhièn, Ngìn-lui yí-kîn kóng-yit sṳ́-yung Kîm, Ngiùn, Thùng yî-khi̍p Thiet.

Chûng-koet kú-thoi ke Lien-tân-su̍t, sî-fông kú-thoi ke Lien-kîm-su̍t, chhiu-he phu-fun hàm Fa-ho̍k, pin tui khiûn-thoi fa-ho̍k ke hìn-sàng, fat-chán yû chhûng-thai ke yi-ngi.


H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Kán-kîm-su̍k Kán-thú kîm-su̍k Lanthanum-hi Actinium-hi Ko-thu kîm-su̍k Khì-thâ kîm-su̍k Lui-kîm-su̍k Khì-thâ fî-kîm-su̍k Lû-su Hî-yù hi-thí Hàn-màng khok-thin