Nái

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nái
Nái

Nái (氖), fe̍t-chá ham-cho nui (氝), he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ne, ngièn-tsṳ́ su-muk he 10, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-sṳ̍p vi.