Kán-thú kîm-su̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Kán-thú kîm-su̍k (鹼土金屬) he chṳ́ chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú thi 2 chhu̍k ke 8 ke fa-ho̍k ngièn-su, pâu-hàm Beryllium, Magnesium, Koi (Calcium), Strontium, Barium lâu Radium, tû-he kîm-su̍k.