Antimony

Chhiùng Wikipedia lòi
Antimony,  51Sb
ngoi-kôn
silvery lustrous gray
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Antimony, Sb
ngoi-hìn silvery lustrous gray
Antimony chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
As

Sb

Bi
siakAntimonytellurium
ngièn-chṳ́ sì-sú 51
ngièn-chṳ́-liòng (±) 121.760(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   lui-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 15 chhu̍k, p-block
chû-khì period 5
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Kr] 4d10 5s2 5p3
per shell 2, 8, 18, 18, 5
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 903.78 K ​(630.63 °C, ​1167.13 °F)
pui-tiám 1908 K ​(1635 °C, ​2975 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 6.697 g·cm−3
6.53 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 19.79 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 193.43 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 25.23 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 807 876 1011 1219 1491 1858
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.05
Thien-lì-nèn 1st: 834 kJ·mol−1
2nd: 1594.9 kJ·mol−1
3rd: 2440 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 140 pm
Khiung-ka pan-kang 139±5 pm
Van der Waals pan-kang 206 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhorhombohedral
Rhombohedral crystal structure for Antimony
Sâng-suk thin rod 3420 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 11 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 24.4 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 417 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic[2]
Young's modulus 55 GPa
Shear modulus 20 GPa
Bulk modulus 42 GPa
Mohs hardness 3.0
Brinell hardness 294–384 MPa
CAS Registry Number 7440-36-0
Le̍k-sú
Fat-hien 3000 BC
First isolation Vannoccio Biringuccio (1540)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Antimony ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
121Sb 57.36% (SF) <25.718
123Sb 42.64% (SF) <23.454
125Sb syn 2.7582 y β 0.767 125Te
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Antimony (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Sb, ngièn-chṳ́ su-muk he 51.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2018-06-10 chhà-khon.