Wolfram

Chhiùng Wikipedia lòi
Wolfram,  74W
ngoi-kôn
grayish white, lustrous
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Wolfram, W
phe̍t-miàng tungsten
ngoi-hìn grayish white, lustrous
Wolfram chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Mo

W

Sg
tantalumWolframrhenium
ngièn-chṳ́ sì-sú 74
ngièn-chṳ́-liòng (±) 183.84(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 6 chhu̍k, d-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d4 6s2[2]
per shell 2, 8, 18, 32, 12, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 3695 K ​(3422 °C, ​6192 °F)
pui-tiám 6203 K ​(5930 °C, ​10,706 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 19.25 g·cm−3
17.6 g·cm−3
lìm-kie-tiám 13,892 K,  MPa
Yùng-fa-ngie̍t 35.3 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 774 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 24.27 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 3477 3773 4137 4579 5127 5823
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2, −4 ​(a mildly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.36
Thien-lì-nèn 1st: 770 kJ·mol−1
2nd: 1700 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 139 pm
Khiung-ka pan-kang 162±7 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Wolfram
Sâng-suk thin rod 4620 m·s−1 (at r.t.) (annealed)
Ngie̍t-phàng-chong 4.5 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 173 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 52.8 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[3]
Young's modulus 411 GPa
Shear modulus 161 GPa
Bulk modulus 310 GPa
Poisson ratio 0.28
Mohs hardness 7.5
Vickers hardness 3430–4600 MPa
Brinell hardness 2000–4000 MPa
CAS Registry Number 7440-33-7
Le̍k-sú
Hí-miàng from German wolfram
Fat-hien Carl Wilhelm Scheele (1781)
First isolation Juan José Elhuyar and Fausto Elhuyar (1783)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Wolfram ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
180W 0.12% 1.8×1018 y α 2.516 176Hf
181W syn 121.2 d ε 0.188 181Ta
182W 26.50% >1.7×1020 y (α) 1.772 178Hf
183W 14.31% >8×1019 y (α) 1.680 179Hf
184W 30.64% >1.8×1020 y (α) 1.123 180Hf
185W syn 75.1 d β 0.433 185Re
186W 28.43% >4.1×1018 y (α) 1.656 182Hf
(ββ) 186Os
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Wolfram (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì W, ngièn-chṳ́ su-muk he 74.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 模板:Citeweb
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2018-06-10 chhà-khon.