Liu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liu̍k,  17Cl
ngoi-kôn
pale yellow-green gas

A glass container filled with chlorine gas

Emission line spectra; 400–700 nm
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Liu̍k, Cl
Yîn-ngî chlorine
ngoi-hìn pale yellow-green gas
Liu̍k chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
F

Cl

Br
Liù-vòngLiu̍kargon
ngièn-chṳ́ sì-sú 17
ngièn-chṳ́-liòng 35.45[1] (35.446–35.457)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 17 chhu̍k, p-block
chû-khì period 3
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ne] 3s2 3p5
per shell 2, 8, 7
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 171.6 K ​(−101.5 °C, ​−150.7 °F)
pui-tiám 239.11 K ​(−34.04 °C, ​−29.27 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 3.2 g·L−1
1.5625 g·cm−3[3]
lìm-kie-tiám 416.9 K, 7.991 MPa
Yùng-fa-ngie̍t (Cl2) 6.406 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (Cl2) 20.41 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (Cl2)
33.949 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 128 139 153 170 197 239
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 3.16
Thien-lì-nèn 1st: 1251.2 kJ·mol−1
2nd: 2298 kJ·mol−1
3rd: 3822 kJ·mol−1
(more)
Khiung-ka pan-kang 102±4 pm
Van der Waals pan-kang 175 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Liu̍k
Sâng-suk 206 m·s−1 (gas, at 0 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 8.9×10-3 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t >10 Ω·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic[4]
CAS Registry Number 7782-50-5
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Carl Wilhelm Scheele (1774)
Recognized as an element by Humphry Davy (1808)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Liu̍k ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
35Cl 75.77% 35Cl is stable with 18 neutrons

模板:Infobox element/isotopes decay2

37Cl 24.23% 37Cl is stable with 20 neutrons

Liu̍k (綠, 氯), fe̍t-chá ham-cho yàm-su (鹽素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho he Cl, ngièn-chṳ́ su-muk he 18, chhai ngièn-su chû-khì-péu chûng thi sṳ̍p-pat vi.

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Chlorine, Gas Encyclopaedia, Air Liquide
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in 模板:RubberBible86th