Liu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liu̍k

Liu̍k (綠, 氯), fe̍t-chá ham-cho yàm-su (鹽素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho he Cl, ngièn-chṳ́ su-muk he 18, chhai ngièn-su chû-khì-péu chûng thi sṳ̍p-pat vi.