Nihonium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nihonium

Nihonium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Nh, ngièn-chṳ́ su-muk he 113.