Kap

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kap
Kap
Kap
Kap
Kap

Kap (鉀) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì K, ngièn-tsṳ́ su-muk he 19, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-sṳ̍p-kiú vi.