Than

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Than,  6C
ngoi-kôn
graphite: black
diamond: clear

Graphite (left) and diamond (right), the two most well-known allotropes of carbon

Spectral lines of carbon
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Than, C
Yîn-ngî carbon
thùng-su-thí graphite, diamond
ngoi-hìn graphite: black
diamond: clear
Than chhai chû-khì-péu ke vi-tsì
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


C

Si
phìnThanTham
ngièn-chṳ́ sì-sú 6
ngièn-chṳ́-liòng 12.011[1] (12.0096–12.0116)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k, sometimes considered a metalloid
Chhu̍k, fûn-khî 14 cho̍k, p-block
chû-khì period 2
thien-chṳ́ phài-lie̍t [He] 2s2 2p2
per shell 2, 4
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
Sublimation point 3915 K ​(3642 °C, ​6588 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn amorphous: 1.8–2.1 g·cm−3[3]
graphite: 2.267 g·cm−3
diamond: 3.515 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 4600 K, ​10,800 kPa[4][5]
Yùng-fa-ngie̍t graphite: 117 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong graphite: 8.517 J·mol−1·K−1
diamond: 6.155 J·mol−1·K−1
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +4, +3,[6] +2, +1,[7] 0, −1, −2, −3, −4[8] ​(a mildly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.55
Thien-lì-nèn 1st: 1086.5 kJ·mol−1
2nd: 2352.6 kJ·mol−1
3rd: 4620.5 kJ·mol−1
(more)
Khiung-ka pan-kang sp3: 77 pm
sp2: 73 pm
sp: 69 pm
Van der Waals pan-kang 170 pm

Than (碳), fe̍t-chá ham-cho than-su (炭素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì C, ngièn-chṳ́ su-muk he 6, chhai ngièn-su chû-khì-péu chûng thi-liuk vi.

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
  4. 模板:Cite journal
  5. 模板:Cite journal
  6. 模板:Citeweb
  7. 模板:Citeweb
  8. 模板:Citeweb