Thiet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thiet

Thiet he yit-tsúng Fa-ho̍k ngièn-su, fù-ho Fe lòi-tshṳ lâ-tên-vùn "ferrum". Thiet he tsui-sòng yung ke kîm-su̍k, he ko-thu kîm-su̍k ke yit-tsúng.