Tham

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tham

Tham (氮), fe̍t-chá ham-cho chit-su (窒素), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì N, ngièn-tsṳ́ su-muk he 7, tshai ngièn-su chû-khì péu chûng thi-tshit vi.