Nì (Fa-ho̍k ngièn-su)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Niobium)
跳至導覽 跳至搜尋
Nì 鈮,  41Nb
ngoi-kôn
gray metallic, bluish when oxidized
A lump of gray shining crystals with hexagonal facetting
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Nì 鈮, Nb
ngoi-hìn gray metallic, bluish when oxidized
Nì 鈮 chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
V

Nb

Ta
zirconiumNì 鈮molybdenum
ngièn-chṳ́ sì-sú 41
ngièn-chṳ́-liòng (±) 92.90637(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 5 chhu̍k, d-block
chû-khì period 5
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Kr] 4d4 5s1
per shell 2, 8, 18, 12, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 2750 K ​(2477 °C, ​4491 °F)
pui-tiám 5017 K ​(4744 °C, ​8571 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 8.57 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 30 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 689.9 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 24.60 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 2942 3207 3524 3910 4393 5013
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.6
Thien-lì-nèn 1st: 652.1 kJ·mol−1
2nd: 1380 kJ·mol−1
3rd: 2416 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 146 pm
Khiung-ka pan-kang 164±6 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Cubic body-centered crystal structure for Nì 鈮
Sâng-suk thin rod 3480 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 7.3 µm·m−1·K−1
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 53.7 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 152 nΩ·m (at 0 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic
Young's modulus 105 GPa
Shear modulus 38 GPa
Bulk modulus 170 GPa
Poisson ratio 0.40
Mohs hardness 6.0
Vickers hardness 870–1320 MPa
Brinell hardness 735–2450 MPa
CAS Registry Number 7440-03-1
Le̍k-sú
Hí-miàng after Niobe in Greek mythology, daughter of Tantalus (tantalum)
Fat-hien Charles Hatchett (1801)
First isolation Christian Wilhelm Blomstrand (1864)
Recognized as a distinct element by Heinrich Rose (1844)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Nì 鈮 ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
90Nb syn 14.6 h β+ 90Zr
91Nb syn 680 y ε 91Zr
91mNb syn 60.86 d IT 0.104e 91Nb

模板:Infobox element/isotopes decay2 模板:Infobox element/isotopes decay2

93Nb 100% (SF) <0.943
93mNb syn 16.13 y IT 0.031e 93Nb

模板:Infobox element/isotopes decay2 模板:Infobox element/isotopes decay2

95mNb syn 3.61 d IT 0.235 95Nb
96Nb syn 23.4 h β 96Mo
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Nì (鈮) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Nb, ngièn-chṳ́ su-muk he 41.

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights