Niobium

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Niobium

Niobium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Nb, ngièn-chṳ́ su-muk he 41.