Phìn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Phìn
Phìn
Phìn
Phìn
Phìn

Phìn (硼) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì B, ngièn-tsṳ́ su-muk he 5, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-ńg vi.