Liù-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liù
Liù-vòng
Liù-vòng
Liù-vòng
Liù-vòng

Liù-vòng(硫磺) he yit-tsúng ngièn-su, tì ngièn-su tsû-khì péu chûng ke Fa-ho̍k fù-ho he S Lâ-tên-ngî: "Sulfur" ke sok-siá. Liù-vòng he yit-tsúng fî-sòng sòng-kien ke mò-mi ke Fî-kîm-su̍k, sùn-tsṳn ke liù-vòng he vòng-set tsṳ̂ thí-kiet. Liù-vòng yû tô-lui ke fa-ha̍p-ka, sòng-kien ke yû -2, 0, +4, +6 tén-tén. Tshṳ-yèn-kie kîn-sòng yû Liù-fa-vu̍t fe̍t-tsá Liù-sôn-yàm ke hìn-sṳt tshut-hien, ya-voi tshai fó-sân thi-khî sùn-tsṳ̂n ke liù-vòng tì tshṳ-yèn-kie tshut-hien。