Liù-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liù-vòng,  16S
ngoi-kôn
lemon yellow sintered microcrystals


Spectral lines of sulfur
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Liù-vòng, S
Yîn-ngî sulfur
ngoi-hìn lemon yellow sintered microcrystals
Liù-vòng chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
O

S

Se
LìnLiù-vòngLiu̍k
ngièn-chṳ́ sì-sú 16
ngièn-chṳ́-liòng 32.06[1] (32.059–32.076)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 16 chhu̍k, p-block
chû-khì period 3
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ne] 3s2 3p4
per shell 2, 8, 6
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 388.36 K ​(115.21 °C, ​239.38 °F)
pui-tiám 717.8 K ​(444.6 °C, ​832.3 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn alpha: 2.07 g·cm−3
beta: 1.96 g·cm−3
gamma: 1.92 g·cm−3
1.819 g·cm−3
lìm-kie-tiám 1314 K, 20.7 MPa
Yùng-fa-ngie̍t mono: 1.727 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t mono: 45 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 22.75 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 375 408 449 508 591 717
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.58
Thien-lì-nèn 1st: 999.6 kJ·mol−1
2nd: 2252 kJ·mol−1
3rd: 3357 kJ·mol−1
(more)
Khiung-ka pan-kang 105±3 pm
Van der Waals pan-kang 180 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Liù-vòng
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 0.205 W·m−1·K−1 (amorphous)
Thien-chú-li̍t 2×1015  Ω·m (at 20 °C) (amorphous)
Chhṳ̀-sin diamagnetic[3]
Bulk modulus 7.7 GPa
Mohs hardness 2.0
CAS Registry Number 7704-34-9
Le̍k-sú
Fat-hien Chinese[4] (before 2000 BCE)
Recognized as an element by Antoine Lavoisier (1777)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Liù-vòng ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
32S 95.02% 32S is stable with 16 neutrons
33S 0.75% 33S is stable with 17 neutrons
34S 4.21% 34S is stable with 18 neutrons
35S syn 87.32 d β 0.167 35Cl
36S 0.02% 36S is stable with 20 neutrons

Liù-vòng (硫磺) he yit-tsúng ngièn-su, tì ngièn-su tsû-khì péu chûng ke Fa-ho̍k fù-ho he S Lâ-tên-ngî: "Sulfur" ke sok-siá. Liù-vòng he yit-tsúng fî-sòng sòng-kien ke mò-mi ke Fî-kîm-su̍k, sùn-tsṳn ke liù-vòng he vòng-set tsṳ̂ thí-kiet. Liù-vòng yû tô-lui ke fa-ha̍p-ka, sòng-kien ke yû -2, 0, +4, +6 tén-tén. Tshṳ-yèn-kie kîn-sòng yû Liù-fa-vu̍t fe̍t-tsá Liù-sôn-yàm ke hìn-sṳt tshut-hien, ya-voi tshai fó-sân thi-khî sùn-tsṳ̂n ke liù-vòng tì tshṳ-yèn-kie tshut-hien.

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. 2000. ISBN 0849304814. 
  4. "Sulfur History". Georgiagulfsulfur.com. 2008-09-12 chhà-khon.