Vòng-set

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng-set

Vòng-set ke kông-pô tshòng-kie 565-590 mì-mí, fùng-set, liu̍k-set kông fun-ha̍p khó-yî sán-sên vòng-kông. Vòng ke fu-pú-set he làm-set. Than-he tshòn-thúng song va̍k-sṳ̂ yung tsṳ́-set tsok-vì kòng ke fu-pú-set.