Làm-set

Chhiùng Wikipedia lòi
Làm-set

Làm-set he yit-tsúng set-tshái, têu-he fùng-liu̍k-làm kông ke sâm ngièn-set chûng ke yit-ngièn, tshai-yî liá sâm-tsúng ngièn-set chûng têu-ke pô-tshòng chui-tón, thai-yok si-pak tshit-sṳ̍p na̍p-mí.