Fùng-set

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-set

Fùng-set he yung thûng-ko nèn-liòng lòi kit-fat kôn-tshat-tsá ke khó-kien kông-chûng tshòng-pô ma̍t-tôn. Pô-tshòng thai-yok yû 630 to 750 na̍p-mí, he sâm ngièn-set lâu sîm-lî ngièn-set tsṳ̂-yit.