Yùn-nàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Yùn-nàm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"雲南省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Yùn-nàm

Yùn-nàm he Chûng-koet sî-nàm phu piên-kin thi-khî ke yit-ke sén-fun. Sén-fi he Khûn-mìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]