Thit-khin Chhòng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thit-khin
Chhòng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû
—  Chhṳ-chhṳ-chû  —
迪慶藏族自治州
བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 23,186 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 387,511 ngìn
Mióng-cham www.diqing.gov.cn

Thit-khin Chhòng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû (迪慶藏族自治州) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak chhṳ-chhṳ-chû. Mien-chit yû 23,186 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 38-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]