跳至內容

Pó-sân-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Pó-sân-sṳ
—  Thi-kip-sṳ  —
保山市

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 19,062 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 2,431,211 ngìn
Mióng-cham www.baoshan.gov.cn

Pó-sân-sṳ (保山市) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak thi-kip-sṳ. Mien-chit yû 19,062 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 243-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]