Vùn-sân Chong-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Vùn-sân
Chong-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû
—  Chhṳ-chhṳ-chû  —
文山壯族苗族自治州
Vwnzsanh Bouxcuengh Myauzcuz Swcicouh
Wenx Shangb Langs Hmongb Zif Zhif Zheub

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Yùn-nàm (雲南)
Mien-chit
 - Só-yû 31,408 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 3,503,218 ngìn
Mióng-cham www.ynws.gov.cn

Vùn-sân Chong-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû (文山壯族苗族自治州) he Chûng-koet Yùn-nàm-sén ke yit-chiak chhṳ-chhṳ-chû. Mien-chit yû 31,408 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 350-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]