Ipoh

Chhiùng Wikipedia lòi
Yî-pó-sṳ.

Ipoh (Mâ-lòi-ngî: Ipoh, Hon-ngî: 怡保市) he Mâ-lòi-sî-â Perak ke sú-fú, vi-yî Kuala Lumpur chṳ̂ pet yok 200 kûng-lî, he Sî-Mâ thi-si thai sàng-sṳ. Yîn-vi si chû-vì pûn ngâm-sa̍k sân-liâng fàn-vì, Ipoh yû "sân-sàng" chṳ̂ chhṳ̂n-fû. Ipoh chhú chhai Khiûn-tá-hò liù-vet, he Mâ-lòi-sî-â sán siak-khóng ke thi-fông, só-yî pûn chhṳ̂n-cho "siak-tû" (錫都).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]