Johor Bahru

Chhiùng Wikipedia lòi
Johor Bahru.

Johor Bahru (Mâ-lòi-ngî: Johor Bahru, Hon-ngî: 新山市) he Mâ-lòi-sî-â chhai Mâ-lòi Pan-tó‎ chui nàm-tôn, ya-he Â-chû thai-liu̍k chui nàm-tôn ke sàng-sṳ, lìn-koet Sîn-kâ-po kak-tén Johor Hói-hia̍p siông-tui, ya-he Johor ke sṳ̍p-ke yen-su̍k chṳ̂-yit. Kîn-kí 2009-ngièn ke thúng-kie, Johor Bahru sṳ-nui ke ngìn-khiéu tha̍t-tó 1,370,738-ngìn, he Mâ-lòi-sî-â ngìn-khiéu thi-ngi tô ke thai sàng-sṳ, yì-yèn Johor Bahru tû-sṳ-khiên ngìn-khiéu kien tha̍t 1,800,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]