跳至內容

Sûn Chûng-sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Sûn Chûng-sân

Sûn Chûng-sân (孫中山, 1866-ngièn 11-ngie̍t 12-ngit – 1925-ngièn 3-ngie̍t 12-ngit) he khiûn-thoi Chûng-koet ke mìn-chú kiet-min kâ, Chûng-fà-mìn-koet koet-fu, Chûng-koet Koet-mìn-tóng chúng-lî, Kóng-tûng-sén Hiông-sân-ngìn.

Sûn Chûng-sân chhai Chhîn-thùng chhṳ ńg-ngièn sṳ̍p-ngie̍t chhû liuk-ngit sṳ̀ chhut-sên yî Chûng-koet Kóng-tûng-sén Chûng-sân-sṳ chhui-hên nùng-chhûn mìn chṳ̂ kâ. Chhit-se sṳ̀ chiap-su chhòn-thúng kau-yuk. 1879-ngièn, sṳ̍p-si-se Sûn Chûng-sân chhai tông-thi Yîn-koet ke koet-kau-fi khôi-phan yung Yîn-ngî su-kho ke séu-ho̍k "Iolani School" siû-thu̍k Yîn-ngî、Yîn-koet li̍t-sṳ́、Sṳ-ho̍kFa-ho̍kVu̍t-lîSṳn-kîn tén-tén khô-muk.

1881-ngièn pit-ngia̍p heu, chin-ngi̍p tông-thi chui kô ho̍k-fú、Mî-koet kau-fi ho̍k-káu "Oahu ho̍k-yen" ki-siu̍k ho̍k-ngia̍p. 1883-ngièn yù-yî Sûn Chûng-sân yû sin-fung Kî-tuk-kau ke yi-hiong, phî hiûng-chhòng sung-fì kâ-hiông. Thùng-ngièn Tûng-thiên to Hiông-kóng, lâu Liu̍k Hò-tûng yit-thùng chhai-yî Kûng-lî-voi su-sé ngi̍p Kî-tuk-kau. Chhṳ-ngièn chin-ngi̍p tûng-ông sû-yen.