跳至內容

Vu̍t-lî-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vu̍t-lî)
Liá-piên "Vu̍t-lî-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"物理學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Vu̍t-lî-ho̍k

Vu̍t-lî-ho̍k, Yîn-ngî ôn-tó "Physics". Yá-ke Ngî-chhṳ̀ lòi-chhṳ Hî-lia̍p-vùn ke "φυσικός". Kú-sṳ̀-chiet Êu-chiû-ngìn hém vu̍t-lî-ho̍k cho "chhṳ-yèn Chat-ho̍k", chiu-he ngièn-kiu Thai-chhṳ-yèn hien-siong lâu kùi-lu̍t ke ho̍k-mun. Chhòi hien-thoi, vu̍t-lî-ho̍k yí-kîn sṳ̀n-vì Chhṳ-yèn khò-ho̍k chûng chui kî-chhú ke ho̍k-khò chṳ̂-yit.