Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke tóng-fui.

Chûng-koet Koet-mìn-tóng (中國國民黨, Yîn-vùn yi̍t-miàng "Kuomintang", KMT) he Chûng-fà Mìn-koet ke yit-chak chṳn-tóng.