Su-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ-ho̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Su-ho̍k
Rotationskoerper animation.gif

Su-ho̍k, he ngièn-kiu su-liòng, kiet-kièu, khûng-kiên, kîn pien-fa ke it-mùn ho̍k-khô.

Chhâm-kháu[phiên-siá | 編寫原始碼]