跳至內容

Su-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.

Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.

Đợi chờ một đêm trăng nào tới,

Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc

Đợi một lần không gian đổi mới,

Đón hai đứa chúng ta mà thôi.

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]