Yî-set-lie̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yî-set-lie̍t
'
Flag of Israel.svg Emblem of Israel.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Hatikvah
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Israel in its region (pre 1967 territory).svg
sú-tû Yâ-lu-sat-lâng
Chui-thai sàng-sṳ Yâ-lu-sat-lâng
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hî-pak-lói-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yî-set-lie̍t-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-chṳn-fú
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .il
koet-chi thien-fa khî-ho +972

Yî-set-lie̍t he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Fut-gwok[phiên-siá | 編寫原始碼]

1947 nen Yu-thaai-ngin thung A-laai-phek-ngin zi gaan geh baau-lit tsung dak ng thin seng-khip, foh-phin nu-lak sew daau zoh-baai, Yang-kok cheng-fu khit-dang tsung Baa-laak-si-thaan zaa gon thi sui sin. 1947 nen sip-yit yet Lin-hap-gwok thaai-fui 33 gok zaan-seng, 13 gok faan-thui thung 10 gok maau thew-phiu. 1948 nen 5 yet 14 nit,Yi-sak-lit zang-sak sin-phu saan-lip.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

# Miang-tsang Ngin-khew
1 Det-laai-wai-fu-Ngaa-faat 401,400
2 Fui-faat 268,300
3 Li-hung-leui-sek-ngun 217,400
4 A-sip-du-dek 206,900
5 Phui-yi-siaa-baa 204,500
6 Phui-taap-thai-hak-waa 216,200
7 Nui-daan-aa 169,400
8 Fok-liung 165,800
9 Pek-ni-phu-leui-hak 142,300

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Yi-gui Yi-sak-let ngin-khew thung-gai-tsi geh zi-liu, zak du 2012 nen sip yet wui-zi, Yi-sak-let yu 795 maan ngin-khew, khi-zung 75.3% heh yu-thaai-ngin, 20.6% heh Aa-laai-bek-ngin tung yu 4% heh khi-thaa geh min-zuk. 68% ngin-khew tsut-seng yi Yi-sak-let. 22% ngin leui-zi Au-zau, 10% leui-zi Aa-zau thung Fi-zau, baau-khut Aa-laai-bek thi-khi.

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Yi-gui Yi-sak-let ngin-khew thung-gai-tsi geh thiu-tsaa, 76.1% geh Yi-sak-let-ngin san-yong Yu-thaai-gaau, 16.2% wui Yi-si-laan-gaau、2.1% wui Gi-duk-gaau、1.6% wui duk-lip geh Dek-lu-tsi-gaau-phaai、3.9% mui fun-li.

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì