Â-lâ-pak-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-lâ-pak-ngî

Â-lâ-pak-ngî fe̍t-tsá Â-lâ-pak-vùn (اللغة العربية‎) he Â-lâ-pak mìn-tshu̍k ke ngî-ngièn, su̍k-yî Sám-hàm Ngî-ne Sám-ngî-tshu̍k, tsú-yeu thûng-yung tshai-yî Chûng-tûng lâu Pet-fî thi-khî, hien-kîm he ngi-sṳ̍p-tshit ke koet-kâ khi̍p si-ke koet-tsi tsû-tsṳt ke kôn-fông ngî-ngièn. Â-lâ-pak-ngî tsok-vì mû-ngî ke ngìn-su tshêu-ko lióng-yi yit-tshiên-van ngìn. Â-lâ-pak-ngî fûn-phu kóng-fat, kok-kok thi-khî tû-yû thi̍t-sû fôn-ngièn, yì-yèn "phêu-tsún" Â-lâ-pak-ngî he sṳ́-yung Fì-kau kîn-tién Kú-làn-kîn tsok-vì tsún-tset.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû péu[編寫 | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Â-lâ-pak-ngî Wikipedia