跳至內容

Phù-thò-ngà-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Phù-thò-ngà-ngî

Phù-thò-ngà-ngî he Roman Ngî-chhu̍k‎ ke yit-chúng Ngî-ngièn. Sṳ́-yung ke koet-kâ lâu thi-khî pâu-hàm Phù-thò-ngà, Pâ-sî, Angola lâu Mozambique, khiung-yû chhêu-ko ngi-yi ngìn-khiéu. Phù-thò-ngà-ngî he sṳ-kie song séu-su fûn-phu kóng-fat ke ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he sṳ-kie song thi-ńg thai ngî-ngièn. Phù-thò-ngà chhiùng sṳ̍p-ńg sṳ-ki lâu sṳ̍p-liuk sṳ-ki khôi-sṳ́ hiong-ngoi chin-hàng chhṳ̍t-mìn khok-chông, kien-li̍p chhṳ̍t-mìn thúng-chhṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún Chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Phù-thò-ngà-ngî Wikipedia