跳至內容

Angola

Chhiùng Wikipedia lòi
Angola Khiung-fò-koet
República de Angola
Angola khì
khì
Angola vùn-chông
vùn-chông
Kiet-ngièn: Thòn-kiet tshiu-he li̍t-liong
Koet-kô: Angola, Tshièn-tsin
Angola ke só-chhai.
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Luanda
Kôn-fông ngî-ngièn Phù-thò-ngà-ngî
Chṳn-fú Pan Chúng-thúng-chṳ
• Chúng-thúng
João Lourenço
• Chúng-lî
Bornito de Sousa
Mien-chit
• Chúng-khiung
1,246,700 km2 (481,400 sq mi) (thi 22 miàng)
Ngìn-khiéu
• Phú-chhà
25,789,024 (thi 50 miàng)
• Me̍t-thu
27.14/km2 (70.3/sq mi) (thi 169 miàng)
Thien-fa khî-ho +244
Táng-kip Mióng-vet .ao

Angola he Fî-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, ngìn-khiéu yok-yû yit-tshiên 910 tô van ngìn. 1975-ngièn thot-lì Phù-thò-ngà tshṳ̍t-mìn-thi sṳ̂n-fun.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1490-ngièn Phù-thò-ngà ke tshṳ̍t-mìn thúng-tshṳ khôi-sṳ́.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshung-yeu sàng-tsṳ́n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]