Togo

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Togo.
Flag of Togo.svg

Togo Khiung-fò-koet (Fap-ngîRépublique Togolaise), Sî-Fî koet-kâ chṳ̂-yit, tûng-mien lâu pi nèn, pet-mien lâu Burkina Faso, sî-mien lâu Ghana siông-lìn. Nàm-mien yû yit séu thon hói-ngan sien mien hiong Kí-nui-â vân. Sú-tû khi̍p chui-thai sàng-sṳ vì Lo̍k-mî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]