Botswana

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Botswana Khiung-fò-koet
Republic of Botswana
Lefatshe la Botswana
Botswana khì
khì
Botswana vùn-chông
vùn-chông
Koet-kô: Ngien kô-kui thú-thi su tsuk-fuk
Botswana ke só-chhai.
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Gaborone
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú Pan Chúng-thúng-chṳ
• Chúng-thúng
Mokgweetsi Masisi
• Fu-chúng-thúng
Slumber Tsogwane
Mien-chit
• Chúng-khiung
660,370 km2 (254,970 sq mi) (thi 44 miàng)
Ngìn-khiéu
• Phú-chhà
1,765,000 (thi 145 miàng)
• Me̍t-thu
2.67/km2 (6.9/sq mi) (thi 189 miàng)
Thien-fa khî-ho +267
Táng-kip Mióng-vet .bw

Botswana he Fî-chû nàm-phu ke nui-liu̍k koet-kâ, tshiòn-koet koet-kin he kôn-tsâu ke thòi-thi thi-hìn, nàm-lìn Nàm-fî, sî-piên he Namibia. 1966-ngièn thot-lì Yîn-koet thu̍k-li̍p heu tsṳn-sṳt kói-miàng sṳ̀n-vì Pok-tshṳ-ngá-na̍p, sṳ̍t-hàng mìn-tsú tsṳn-tshṳ, tsit-khi̍t ke sa-fi tsṳn-tshet lâu fûng-fu ke Tson-sa̍k khóng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshung-yeu sàng-tsṳ́n[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]