Tanzania

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tanzania.
Flag of Tanzania.svg

Tanzania Lièn-ha̍p Khiung-fò-koet (Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) vi-yî chhak-tho yî nàm ke Tûng-Fî koet-kâ, pún-thú-thi-chhú Victoria fù fò Yin-thu-yòng chṳ̂-kiên, pet lìn Vû-kòn-tha̍t lâu Kenya, sî lâu Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet, Rwanda lâu Burundi kâu-kie, nàm lâu Mâ-là-vî lâu Mozambique phî lièn, sî-nàm lâu Song-pí-â chiap-yòng. Fî-chû chui-kô fûng Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân vi-yî Thán-song-nì-â kin-nui. 1964-ngièn 4-ngie̍t 26-ngit, lióng-ke koet-kâ thán kòn yî kâ, song sî pâ ha̍p-pìn, sṳ̀n-li̍p Thán-song-nì-â Lièn-ha̍p Khiung-fò-koet. Lióng-koet siên-chhièn kai vì Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi, fûn-phe̍t yî 1961-ngièn yî-khi̍p 1963-ngièn thu̍k-li̍p. Sú-tû vì Tô-tô-mâ. 1996-ngièn yî-chhièn ke khiu sú-tû vi-yî sâm làn kóng, yìn vì Thán-sông-nì-â chú-yeu ke sông-ngia̍p sàng-sṳ fò thai phu-fûn chṳn-fú kî-kôan ke só-chhai-thi. Sâm làn kóng ya vì Thán-sông-nì-â ke chú-yeu kóng-khiéu

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]