跳至內容

Kilimanjaro Sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân.
Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân.

Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân (Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî: Kilimanjaro, yi vì "tshán-lan fat-kông ke sân") vi-yî Thán-sông-nì-â tûng-pet ke Kit-li̍t-mâ-chap-lò-khî, lìm khiûn Khén-nì-â piên-kie, sṳ-fî chû ke chui-kô sân, sòng pûn chhṳ̂n-vì “ Fî-chû vuk tsit ”, “ Fî-chû chṳ̂ vòng ”. Khì chui-kô fûng vì kî pok fûng (ya chhṳ̂n vû fû lû fûng), hói-pha̍t 5,895 mí (19,341 Yîn chhak). Kit-li̍t-mâ-chap-lò Sân ke phu-fûn sân-khî pûn chṳ́ thin vì Kit-li̍t-mâ-chap-lò Koet-kâ Kûng-yèn, pin tên-liu̍k vì Sṳ-kie Vì-sán.