Burkina Faso

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Burkina Faso.
Flag of Burkina Faso.svg

Burkina Faso (Fap-ngîBurkina Faso), Sî-Fî nui-liu̍k koet-kâ, cháng-ke koet kin kai vi-yî Sat-hâ-là sâ-mo̍k nàm yèn. Khiu chhṳ̂n sông vok ngì thi̍t (Fap-ngî: Haute Volta), 1984-ngièn 8-ngie̍t kói vì hien koet miàng. Sú-tû Ngá-kâ-thu-kú vi-yî koet-thú ke chang tûng-ông, he kâi koet chui-thai sàng-sṳ ya-he vùn-fa, kîn-chi chûng-sîm. Pu-kit-na̍p-fap-sok vì chhiòn-khiù sṳt sṳ sut chui tâi ke koet-kâ, chṳ́-yû yok lióng sṳ̀n sâm ke koet-mìn sṳt sṳ. Pu kî na̍p fap sok he sṳ-kie sông sṳ̍p ke chui put fat-tha̍t koet-kâ (tâi thu khôi-fat koet-kâ) chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]