Somalia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Somalia.

Somalia Lièn-pâng Khiung-fò-koet (Somali-ngî: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; Â-lâ-pak-ngî: جمهورية الصومال الفدرالية‎; Jumhūriyyat aṣ-Ṣūmāl al-Fiderāliyya), kién-chhṳ̂n Somalia (Somali-ngî: Soomaaliya; Â-lâ-pak-ngî: الصومال‎; aṣ-Ṣūmāl; Yîn-ngî fat-yîm: /sɵˈmɑːliə/; so-MAH-lee-ə), he yit-ke Tûng-Fî koet-kâ, vi-yî Sok-mâ-li pan-tó-sông, tûng pin Yin-thu-yòng, pet lìm â tên vân, lâu Âi-set-ngò-pí-â, Khén-nì-â, kit pu thì siông-lìn. Sok-mâ-li muk-chhièn chhú-yî nui-chan chhong-thai, chan chhièn sú-tû vì mô kâ thit sâ (Mogadishu). Vi-yî sok koet sî-pet-phu ke Sok-mâ-li-làn sṳ̍t chṳt thu̍k-li̍p. Sok Mâ-lî ke thi-lî vi-tsì, kî yî Thi-chûng-hói lâu Yin-thu-yòng ke â tên vân chṳ̂ nàm, he kok-koet fo lùn chhut ngi̍p sû yî sṳ Yun-hò ke pit kîn hói-lu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]