Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Flag of the United Kingdom.svg
Coats of arms of None.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha in United Kingdom.svg
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha ke só-chhai.
sú-fú Jamestown

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha he Yîn-koet ke Hói-ngoi liâng-thú.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî Mien-chit
phìn-fông chhiên-mí
mien-chit
phìn-fông Yîn lî
Ngìn-khiéu Hàng-chṳn chûng-sîm
Saint Helena 122 47 5,809 Jamestown
Ascension 88 34 1,532 Georgetown
Tristan da Cunha 184 71 388 Edinburgh of the Seven Seas
   Inaccessible-tó 14 5 0
   Nightingale-tó 3.2 1 0
   Gough-tó 68 26 6( fî sòng-chhu ngìn-khiéu )
chúng kie 394 152 7,729 Jamestown

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khô ho̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]