Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha.

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha he Yîn-koet ke Hói-ngoi liâng-thú.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn-khî Mien-chit
phìn-fông chhiên-mí
mien-chit
phìn-fông Yîn lî
Ngìn-khiéu Hàng-chṳn chûng-sîm
Saint Helena 122 47 5,809 Jamestown
Ascension 88 34 1,532 Georgetown
Tristan da Cunha 184 71 388 Edinburgh of the Seven Seas
   Inaccessible-tó 14 5 0
   Nightingale-tó 3.2 1 0
   Gough-tó 68 26 6( fî sòng-chhu ngìn-khiéu )
chúng kie 394 152 7,729 Jamestown

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Khô ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]