Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha

Chhiùng Wikipedia lòi
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha ke khì
khì
Siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Chú-khièn koet-kâ Yîn-koet
Sú-fú Jamestown
Chui-thai sàng-sṳ Half Tree Hollow
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú kiûn-chú li̍p-hien, fu-su̍k-thi, khièn-li̍t piong-hâ
• koet-vòng
Charles 3-sṳ
• chúng-tuk
Nigel Phillips
• Ascension Hàng-chṳn chóng-kôn
Sean Burns
• Tristan da Cunha Hàng-chṳn chóng-kôn
Fiona Kilpatrick & Stephen Townsend
• Saint Helena Sú-sit Thai-sṳ̀n
Julie Dorne Thomas
Mien-chit
• Chúng-khiung
394 km2 (152 sq mi)
Ngìn-khiéu
• 2016-ngièn phú-chhà
5,633
• Me̍t-thu
13.4/km2 (34.7/sq mi)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
$43,000,000
Chhièn Saint Helena pound (£) (SHP) (Saint Helena lâu Ascension)
Yîn-phóng (£) (GBP) (Tristan da Cunha)
Sṳ̀-khî UTC±00:00 (GMT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +290 (Saint Helena lâu Tristan da Cunha)
+247 (Ascension)
+44 20 (Tristan da Cunha)
Táng-kip Mióng-vet .sh
.ac (chṳ́ chhai Ascension)

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha he Yîn-koet ke Hói-ngoi liâng-thú.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî Mien-chit
phìn-fông chhiên-mí
mien-chit
phìn-fông Yîn lî
Ngìn-khiéu Hàng-chṳn chûng-sîm
Saint Helena 122 47 5,809 Jamestown
Ascension 88 34 1,532 Georgetown
Tristan da Cunha 184 71 388 Edinburgh of the Seven Seas
   Inaccessible-tó 14 5 0
   Nightingale-tó 3.2 1 0
   Gough-tó 68 26 6( fî sòng-chhu ngìn-khiéu )
chúng kie 394 152 7,729 Jamestown