.ac

Chhiùng Wikipedia lòi

.ac he Yîn-koet Hói-ngoi Liâng-thi Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]